Alle feiten en fabels omtrent muizen en ratten

Er bestaan een groot aantal fabels over ratten en muizen. Deze fabels ontkracht of bevestig ik graag! Zo weet u waar u aan toe bent op het moment dat u met deze ongedierte te maken krijgt in uw woning of bedrijfspand. 

Fabel 1: Muizen hebben geen blaas

Deze fabel is niet waar. Muizen hebben weldegelijk een blaas. Muizen gebruiken hun urine functioneel door middels urinedruppels met andere muizen te communiceren.

Fabel 2: Ratten hebben geen blaas

Hier geldt hetzelfde als bij muizen. Ook ratten gebruiken hun urinedruppels om te communiceren.

Fabel 3: Ratten en muizen kunnen lang leven

Wederom niet waar. Aangezien muizen in het wild leven worden ze vaak niet ouder dan 1 jaar oud – als ze niet eerder van het leven beroofd worden door natuurlijke vijanden. Ratten daarentegen leven, afhankelijk van het soort, gemiddeld 1 tot 2 jaar. Ze kunnen ouder worden indien de omstandigheden optimaal zijn. Kortom, muizen en ratten leven over het algemeen niet erg lang.

Fabel 4: Ratten en muizen hebben geen botten waardoor ze door hele kleine gaatjes glippen.

Dit is uiteraard een fabel. Ratten en muizen hebben botten. Echter hebben de knaagdieren flexibele ribben en skeletten, waardoor ze door de kleine gaatjes kunnen glippen. Ratten kunnen door gaatjes van 1,5 centimeter heen sluipen. Muizen kunnen dit zelfs door gaatjes van 5 millimeter.

Fabel 5: Op elke persoon in een stad is ook een muis of rat aanwezig.

Dit fabeltjes is lastig te ontkrachten of bevestigen. Naast mensen zijn ratten en muizen de meest voorkomende zoogdieren in steden. De aantallen muizen en ratten zijn moeilijk vast te stellen. Ze zijn erg afhankelijk van verschillende factoren zoals het aanwezige voedsel, hoeveelheid schuilplaatsen en natuurlijk de mate waarin ze onder controle gehouden worden.

Fabel 6: Muizenoverlast en rattenoverlast komt alleen voor in achterstandswijken.

Rattenoverlast of muizenoverlast kan overal voorkomen, niet alleen in achterstandswijken. Daarnaast is overlast van ongedierte afhankelijk van zaken als de aanwezigheid van voedsel en het onderdak.

Fabel 7: Kaas is het beste lokaas voor ratten en muizen.

Muizen en ratten lusten alles. Muizen en ratten zijn met name dol op vette zaden, maar aangezien ze alleseters zijn nemen ze ook genoegen met voedsel dat ze minder lekker vinden.

Fabel 8: Muizen en ratten zijn niet agressief en vallen absoluut geen mensen aan.

Deels waar en deels niet waar. Ratten die zich bedreigd voelen, kan tegen iemand aan springen en bijten. Let op: een rattenbeet is gevaarlijk en zal door een arts behandeld moeten worden! Muizen daarentegen zullen dit minder snel doen en zullen zich uit de voeten maken.

Fabel 9: Ratten en muizen dragers van ziekteverwekkende bacteriën.

Dit is GEEN fabel. Ratten en muizen zijn inderdaad dragers van verschillende ziekteverwekkende bacteriën en virussen, zoals:

  • Salmonella
  • Hanta-virus
  • Rattenbeetziekte
  • Leptospirose
  • Seoul-virus
  • Trichinose 
Fabel 10: Als je 1 muis of rat ziet, dan zijn er meer.

Deze fabel is waar. Muizen en ratten leven in familieverband en zijn daarom nooit alleen. Je kunt er daarom vanuit gaan dat als je één muis of rat ziet, er meer in de buurt te vinden zijn. Daarom is het goed om direct actie te ondernemen om een muizen- of rattenplaag te voorkomen.

Fabel 11: Muizen en ratten houden niet van verre afstanden.

Voor muizen is deze fabel waar. Muizen houden inderdaad niet van verre afstanden leggen. Ze houden hun voedselbron nauwlettend in de gaten en zullen niet verder dan tot 10 tot 15 meter daarvan afwijken. Ratten leggen wel grotere afstanden af, maar zullen maximaal 30 meter van hun voedselbron afwijken. 

Fabel 11: Muizen zijn bang en ratten zijn tam.

Dit is een fabel. Van nature zijn muizen heel nieuwsgierig. Ratten zijn veel sluwer dan muizen, maar tegelijkertijd ook slimmer. Wanneer ratten iets nieuws in hun omgeving zien, zullen ze er niet meteen naartoe gaan – wat muizen wel zullen doen.

 

Er zijn dus genoeg fabels over ratten en muizen. Maar één ding is zeker: heb je overlast van muizen of ratten, neem dan direct actie. Martens Plaagdierpreventie kan je helpen op een duurzame manier muizen- of rattenplaag tegen te gaan. Met spoed kan dit binnen 24 uur aangepakt worden.

[brb_collection id="853"]