IPM

Om u van het ongedierte af te helpen hanteren wij een specifieke methode. Onze bestrijdingsmethodes zijn gericht op het Integrated Pest Management (IPM) principe. Deze methode is gericht op preventie in plaats van alleen achteraf bestrijden. Wij leggen u graag uit hoe dit precies werkt.

Preventieve maatregelen

IPM is gericht op het nemen van preventieve maatregelen om problemen met ongedierte te voorkomen, voordat het daadwerkelijk een probleem kan worden. Op deze manier blijft u het ongedierte een stapje voor. Onderdelen van het IPM plaagdierbeheersplan zijn hygiëne en bouwkundige maatregelen. Door onze jarenlange ervaring in het bestrijden van ongedierte hebben wij geleerd dat deze methode het meest effectief is. Daarmee kunnen wij u afhelpen van uw probleem met ongedierte. Wij zijn bovendien in het bezit van een vakbekwaamheidsdiploma en zijn op de hoogte van de heersende wet- en regelgeving.

Zilvervisjes vakkundig bestrijden

Preventie boven bestrijding

Het uitgangspunt van IPM is dus het streven naar preventie in plaats van bestrijding. Het doel hiervan is het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk zelfs te vermijden, om zo het milieu te sparen. Een voorbeeld van maatregelen om ongedierte tegen te gaan is het aanbrengen van speciale afdichtingsmaterialen in naden en kieren van gebouwen om muizen en ratten te weren, zonder dat de ventilatie verloren gaat.

Professionele materialen

In het geval dat bestrijding met bestrijdingsmiddelen in uw pand, niet te vermijden is, maken wij gebruik van professionele materialen voor het beste resultaat. De specifieke werkwijze is afhankelijk van een aantal belangrijke factoren in uw specifieke situatie. Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen hanteer ik de nieuwste methoden en maken wij altijd gebruik van in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen. Hierbij wordt regelmatig van lokaas gewisseld om resistentie tegen te gaan.

Werkwijze

Inspectie

Verzamelen van alle gegevens die nodig zijn om de plaagdier risicogebieden, kwaliteit van huishouding, hygiëne en wering in kaart te brengen.

Determinatie

Vaststellen van de diersoorten, gedrag en leefwijze en het opstellen en vastleggen van maatregelen om de risico’s te kunnen beheersen. Hierbij leggen wij ook uw verantwoordelijkheden vast

Behandeling

Uitvoering van werings-, detectie- en bestrijdingsmaatregelen en verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden, de bereikte resultaten en openstaande bedreigingen.

Evaluatie en verbetering

er wordt samen teruggekeken naar bereikte resultaten en waar nodig corrigerende acties ondernemen. Hierbij worden ook doelstellingen opgesteld voor de komende periode ter verbetering van het IPM-plan.

Uw ongedierte bestrijden

Wilt u ook af van het ongedierte in uw huis of bedrijfspand? Met behulp van IPM helpen wij het ongedierte buiten te houden en bent u van het probleem af. Neem direct contact op voor meer informatie over onze methodes of vraag gelijk een inspectie aan.

[brb_collection id="853"]